Kategóriák

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A mi internetes oldalunkon a termékek megvásárlása lehetséges jogi és fizikai személyeknek egyaránt a lejebb feltüntetett szabályok betartása szerint.

Megrendelés:

1.
A fogyasztó az eladó termékeit és szolgáltatásait a www.outdoordream.hu weboldal üzleti rendszerén keresztül tudja megrendelni írott formában ( az e-shop megrendelési nyomtatvány kitöltésével, e-mailben) vagy telefon keresztül.
Az így végrehajtott megrendelés kötelezettnek tekinthető és összhangban van a 108/2000 szlovák törvénnyel, s távúton megkötött szerződésnek érthetődő.

2.
Minden egyes megrendelésnél a fogyasztó köteles megadni a vezetéknevet és keresztnevet, postai és számlázási címet, telefonszámot, e-mail címet; a vállakozó, jogi és fizikai személy a cégjegyzékszámot, adószámot, termék megnevezését, mennyiséget, fizetés módszerét, a megrendelés kiállításának dátumát ( az e-shop keresztül történő megrendelés ezeket a feltételeket automatikusan végrehajtja ).
Ezeket az adatokat a 428/2002 adatvédelmi nyilatkozatról szóló szlovák törvény szerint csak az eladó és a fogyasztó közötti üzleti kapcsolatban lesz használva és nem lesz kiszolgáltatva harmadik félnek ( kivéve ha a harmadik fél a megrendelés teljesítésében vesz részt, mint pl. a futárszolgálat ).

3.
A megrendelés kézbesítése után ez a megrendelés vezetve lesz az eladó rendszerében és ugyanekkor jön létre az üzleti kapcsolat az eladó és a fogyasztó között. Legkésőbb 24 órán belül (munkanapokon) az eladó kapcsolatba lép a fogyasztóval. Ellenőrzi a megrendelést, a szálllítás módját és tudatja a kézbesítés idejét, a végleges árat és a fizetés módszerét. Ettől az időtől számítva a megrendelés a fogyasztó számára kötelezett.

4.
A fogyasztónak joga van a megrendelést törölni díjmentesen, és azt csak azon a napon, mikor az eladó a fogyasztóval először lép kapcsolatba, azaz azon a napon, mikor a megrendelés ellenőrzése történik a fogyasztónál. A megrendelést kizárólag írott formában (e-mailben) lehet törölni. A megrendelés törlésének megerősítését az eladó szintén kizárólag írott formában (e-mailben) tudatja. Az írott formában történő törlés fontos dokumentumnak számít az eladó számára a megrendelés kezelésének megállítása miatt. Abban az esetben ha az áru már el lett küldve a futárral, a fogyasztó köteles az árut átvenni és azt visszaküldeni a saját költségeire a cég címére. Ha ez így nem történik meg, az eladónak joga van követelni az adásvételi szerződés megsértése által okozott kárt.


I. Szállítási idő

1.
A megrendelt áru szállítási ideje 2-3 munkanap.

2.
Kivételes esetekben, ha némelyik termékfajták nincsennek raktáron, vagy nem érhetők el a gyártóknál és importőröknél, akkor a szállítási idő lehet hosszabb is.


II. Ár, fizetési és szállítási feltételek

1.
A termék ára az eladó árlistája alapján van meghatározva. Az árlistában feltüntetett árak változásoknak lehetnek kitéve előzetes értesítés nélkül is. Az eladó fenntartja az árak változtatásának jogát a gyártók és szállítók árváltoztatásának hozzákötöttsége miatt. A termék érvényes ára mindig a megrendelés ellenőrzésénél lesz tudatva.

2.
A fogyasztó a fizetést utánvétes fizetéssel, banki átutalással / az eladó banki számlájára való letéttel téríti meg.

3.
A termék kézbesítésénél a fogyasztó fizeti a termék árát + szállítás költségét és esetleg az utánvétes fizetés díját.

4.
A megrendelt terméket a GLS csomagküldő szolgálat kézbesíti
-  A szállítás költség 29.700Ft felett ingyenes
- A szállítási költség 29.700Ft alatti rendelésnél 1584Ft

-
A szállítási költségek áráról a fogyasztó mindig ismertetve lesz a megrendelés ellenőrzésénél, esetleg az eladó ajánl a fogyasztónak olcsóbb szállítási lehetőséget.

5.
Abban az esetben ha az egész megrendelés meghaladja a 150 000 Ft-t az eladó kérvényezheti a fogyasztótól a vissza nem téríthető előleg kifizetését, és azt 10% magasságáig.


III. Termék átvétele

1.
A fogyasztó köteles a terméket átvenni a megegyezett időszakban a megrendelésben feltüntetett címen.

2.
A termék átvételekor a fogyasztó köteles ellenőrizni a termék fizikai éppségét és teljességét. Amennyiben a küldemény láthatólag sérült, a fogyasztó köteles a küldemény átvétele előtt azzonnal értesíteni az eladót és a csomagküldő szolgálattal kitölteni a „Bejelentés a sérülésről“ szóló nyomtatványt. Akármilyen későbbi reklamáció a mennyiségre és a termék fizikai sérülésére nem lesz elfogadva.

3.
A fogyasztó csak akkor szerez tulajdonjogot a termékről, ha az eladó banki számlájára megtéríti a teljes árat és a további pénzösszegeket, melyek az adásvételi szerződésben lettek megegyezve.

4.
Az eladó jogosult követelni a tartozások megtérítését, főleg a termékek és szolgáltatások árának kifizetését, tekintet nélkül arra, hogy a tulajdonjog még nem ruházódott át a fogyasztóra.

5.
A termék károsodásának kockázata áthárul a fogyasztóra abban a pillanatban, mikor a fogyasztó vagy az általa meghatalmazott személy átveszi a terméket.


IV. Az elállás joga

1.
A fogyasztó jogosult a megrendelés törlésére díjmentesen, és azt csak azon a napon, mikor az eladó a fogyasztóval először lép kapcsolatba, azaz azon a napon, mikor a megrendelés ellenőrzésére kerül sor a fogyasztónál. A megrendelést kizárólag írott formában lehet törölni (e-mailben).

2.
A fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül 10 munkanapon belül a termék átvételének napjától számítva. A szerződéstől való elállást írott formában kell végrehajtani, melynek tartalmaznia kell az összes adatot mely szükséges a termék azonosításához, a fogyasztót, az eladót és a feljebb feltüntetett időn belül kézbesítve kell hogy legyen a termékkel együtt az eladó címére. A termék visszaküldésével járuló költségeket és a felelőséget a fogyasztó állja.
A termék nem lehet sérült, használt, eredeti csomagolásban kell lennie és a fogyasztó köteles a termékkel együtt átadni a konkrét termékhez kapcsolódó összes dokumentumokat ( üzemeltetési utasítás, garancialevél, vásárlást igazoló dokumentum, stb...) , melyeket a termék vásárlásánal szerzett. A fogyasztó egyetért és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben az írott formában a fogyasztó által aláírott adásvételi szerződéstől való elállást jelenti.
A terméket nem lehet visszaküldeni utánvétel fizetés formában. Az így visszaküldött termék nem fogadódik és küldődik vissza.

3.
A feljebb feltüntetett fogyasztó kötelezettségeinek betartásánál, az eladó vissza átveszi a terméket és a szerződés elállásának napjától számítva 14 napon belül visszafizeti a megegyezett módszerrel a termékért vagy a szolgáltatásért kifizetett összeget, valamint az előleget, melyet a fogyasztó megtérített.

4.
A fogyasztó nem állhat el az adásvételi szerződéstől főleg a következő esetekben:
-    Ha olyan szerződésről van szó, melynek tárgya a fogyasztó egyéni elvárásainak alapján előállított termék eladása, vagy külön egy fogyasztó számára meghatározott termék, avagy olyan termék, melynek tulajdonságai miatt nem lehet visszaküldeni.

5.
Abban az esetben, ha a fogyasztó 14 munkanap után kérvényezi az adásvételi szerződéstől való elállást s az eladó ezt elfogadja, akkor az eladónak joga van követelni az így keletkezett költségek megtérítését és a szerződési díjat 20% magasságáig a számlázott árból.

6.
Az eladónak joga van a szerződést törölni (elállni a szerződéstől) vagy egy részét ha:
-    A termék nincsen gyártásban vagy megszűnt a gyártása
-    A szállító megváltoztatta a termék árát
-    A termék kiállított ára helytelen volt


V. Garancia és szerviz

1.
A konkrét garancia és szerviz feltételek az illetékes termékek garancialevelében vannak feltüntetve, melyet a fogyasztó a termék megvásárlásánál szerez meg.

2.
Általában, hacsak a garancialevélben nincsen másként feltüntetve, a garancia időtartama 24 hónap vagy a termék maximált szavatossági ideje. Reklamálni csak az eladónál vásárolt és kifizetett terméket lehet. A reklamáció érvényesítése esetében a fogyasztó köteles a reklamált terméket tisztán, nem megsértve, eredeti csomagolásban, beleértve a használati útmutatót, garancialevelet, számlát vagy más pénztári bizonylatot a termék kifizetéséről visszaküldeni az eladónak. A reklamáció érvényesítésénél a fogyasztó a garancialevélben feltüntetett szabályok szerint cselekszik.

3.
A garancia megszűnik abban az esetben, ha a termék mechanikusa lett megsértve, a termék nem megfelelő feltételek szerint lett használva, nem szakszerű szerelés lett alkalmazva, nem voltak betartva a termékre vonatkozó szabványok a fogyasztó oldaláról vagy annak a személynek az oldaláról, aki a fogyasztónak a szerelést elvégezte, vagy ha egyébb beavatkozás volt alkalmazva a terméknél. A garanciából szintén ki vannak závra azok a hibák, melyeket természeti katasztrófák okoztak, vagy nem megfelelő kezelés által keletkeztek.

4.
A reklamáció érvényesítésénél ajánlott a fogyasztónak telefonon keresztül bejelentei az eladónak, hogy az adott terméknek mi a hibája és miben nyilvánul meg. Ezek az információk alapján a fogyasztónak következő eljárások lesznek nyújtva a reklamáció intézéséhez.


VI. Záró rendelkezések

1.
Az eladó jogosult az árak változtatására. Az árak megváltoztatásakor az eladó értesíti a fogyasztót. A fogyasztónak joga van az árak módosítása miatt törölni a megrendelést.

2.
A fogyasztó kijelenti, hogy a megrendelés kitöltése vagy ismertetése előtt ismertetve lett ezekkel az általános feltételekkel, a garancia eljárásaival és hogy ezeket elfogadja.
Tekintet nélkül a szerződés egyéb rendelkezésére, az eladó nem vállal felelőséget a fogyasztónak az elmaradt nyereségért, a lehetőség elvesztéséért vagy bármilyen egyéb közvetett és következményes veszteségért a gondatlanság eredményeként, a szerződés megsértéseként vagy bármilyen más módszer által okozott hibáért. Ezek az általános szerződési feltételek a jóhiszeműség alapján lettek megírva az eladó és a fogyasztó közötti üzleti kapcsolat létrehozása céljából.
A fogyasztó jogai az eladóval való kapcsolatban a 634/1992 A fogyasztó védelme törvényből kifolyólag és a 108/2000 törvény feltételei szerint sérthetetlenek maradnak.

3.
Az eladó és a vevő megegyeztek, hogy teljes mértékben érvényesnek veszik a távúton történő kommunikációt – telefonos, elektronikus kommunikációt, főleg elektronikus posta és internetes hálózat keresztül.